Tuesday, August 26

Spot the gagamba! :))

Hahaha! Sa isang matahi-tahimik na umaga.. Mga 1:40 am nun eh. Last Sunday. XD
Gising pa ako, ang aking napakabait na kapatid at ang aking ama. :]]
Nang inutusan ng aking ama ang aking napakabait na kapatid na ilagay ang ilang bagay sa aming imbakan o cabinet, biglang bigla'y nagulat kami nang bigla itong sumigaw. Nabanggit niya ang mga katagang:
Gagamba! Gagamba! Ang laki ng gagamba~
*sabay takbo papalayo sa nasabing imbakan


Napatayo ako nang sa gayo'y makita ang sinasabi nitong gagamba. At nang ito'y aking masaksihan, MALAKI nga ito! At sadyang katakot-takot sa kanyang hitsura. Nagdesisyon akong kuhanan ito ng litrato. Kaso'y hirap akong lumapit. Natatakot ako, pasensya, takot lang sa gagamba. Isama na ang ahas, ipis na lumilipad at iba pang uri ng kahayupan o insektong hindi makatao ang lifestyle:D

Ang litratong aking kinuha ay nasa ibaba:
*pagmasdang mabuti ang larawan, kung matagumpay na nakita ang gagamba, binabati kita! kung hindi, i-scroll pababa. Mapapala roon ang sagot. :)*I- klik ITOOOO upang makita ang buong laki ng larawan.


May bilog na ang gagamba. Ayun oh. Ang lakiii! o_O

I- klik ITOOOO pang makita ang kabuuang laki ng larawan.


Hindi ba? Sadyang may ibang aura at impak ang hayup na ito na sadyang sa tuwing makikita'y nakakatakot para sa iba, kabilang na ako dun. :)
Napakalaki ko pa namang tao.
Sabi nga ng aking ama nang makita ang aking kahiya-hiyang reaksyon nang makita ko ang gagambang ito: 'Ang gagamba ang natatakot sa tao, hindi ang tao ang natatakot sa gagamba'
Sabi ko, patawad naman, nakakatakot lang talaga sa kabila ng kanyang sukat na wala pa sa kalahati ng aking dambuhalang katawan. Ang kadire kaya. :))

No comments: