Saturday, January 31

Thought of the moment

I stare at you;
You stare at her;
She stares at someone, who I think,
stares at me. :)

2 comments:

Niña said...

LOVE THIS.
SERIOUSLY.

Chunina said...

WAA! Ninaaaa!! Na-gets mo?! WAA. Haha, ewan ko ba. Biglang pumasok sa isip ko. :D